MATLAMAT

PSS bermatlamat dapat mempertingkatkan kualiti perkhidmatan yang merupakan pusat rujukan dan pusat memperoleh ilmu pengetahuan, memajukan kualiti pendidikan murid merupakan wahana bagi mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

VISI

PSS SK Sungai Dua ke arah nadi perkembangan minda, rohani dan emosi pelajar menjelang 2020.

MISI

PSS Sekolah Kebangsaan Sungai Dua menggerakkan misi pelajar ke arah:
Meningkatkan kemahiran 3 M
Capaian e- Pengetahuan
Memberikan kecemerlangan sahsiah
No posts.
No posts.